Organisatoren Weesperzijdefestival 2018

Hieronder vind je de tijdsbelasting en de taakomschrijvingen van de diverse organisatoren.

De coördinatie van alle elementen van het Festivalprogramma ligt bij de
Festival Coördinator: Ron Roseboom. De financiële aspecten worden verzorgd
door de Coördinator Financiën: Ies Biekart.

Tijdsbelasting

Voor alle functies moet je er op rekenen dat het je ongeveer één á twee dagen per maand kost. Daarnaast is er éénmaal per maand een gezamenlijk overleg, waarbij iedereen aanwezig moet zijn.
In de laatste maand vóór het festival kan het tijdsbeslag iets meer zijn, doordat het programma nu zijn voltooiing nadert en er meestal nog veel details geregeld moeten worden. Uiteraard ben je op de festival dag zelf (22 september) de gehele dag aanwezig.

1. Inrichting terrein

Het festival vindt plaats op het parkeerterrein tussen Roeivereniging 'De Hoop' en de Montesorischool. Dat terrein is in kaart gebracht, maar moet op actualiteit worden gecheckt. In nauw overleg wordt het terrein vervolgens ingedeeld voor de diverse activiteiten. Op de dag van het festival zelf moet exact duidelijk zijn wat waar komt te staan. De terreintekening moet aangepast worden. Je bepaalt en bestelt alles wat nodig is voor op het festivalterrein. Tijdens het festival ben je aanspreekpunt voor leveranciers en standhouders. Je helpt mee met de op- en afbouw.

2. Publiciteit

Je zorgt dat er een communicatieplan komt en dat het uitgevoerd wordt. Als onderdeel daarvan verzorg je de publiciteit, lever je de teksten voor de website, en voor de nieuwsbrief. Er is iemand anders verantwoordelijk voor de Sociale Media, waar je nauw contact mee hebt. Je zorgt voor de nodige contacten met de pers, stelt persberichten op en verzorgt de publiciteit met de media vooraf en achteraf, etcetera.

3. Muziekprogramma

Muziek is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het festival. Bekende en minder bekende artiesten die wonen en/of werken in de Weesperzijdestrook, of daar een nauwe band mee hebben moeten benaderd worden voor hun deelname aan het festival. Sommige bands doen al jaren mee, maar moeten ruim op tijd opnieuw worden benaderd. Je maakt een sluitend programma en zorgt voor de podiumcoördinatie tijdens het festival.

4. Kinderprogramma

De organisator van het kinderprogramma zorgt ervoor dat ook de kinderen op het festival een leuke dag (kunnen) hebben. Daarbij denken we aan de leeftijd van 4-12 jaar. Te denken valt aan spelletjes, poppenkast, schaken, een speurtocht door de buurt, etc.

5. Proeverij en Restaurants

Het festival kent ook een randprogramma, waarbij restaurants en andere horecagelegenheden uit de buurt hun gerechten presenteren aan het publiek. Deze horecagelegenheden moeten worden benaderd voor deelname en kleine contractjes moeten worden afgesloten. Het publiek koopt drank en hapjes en betaalt met consumptiebonnen. Jij coördineert de deelname aan de proeverij, de toewijzing van de stands en zorgt voor een gevarieerd menu tussen de diverse restaurants. Ook stem je af , in samenwerking met de Coördinator Financiën, welke prijzen (aantal bonnen) er voor de diverse gerechten worden gerekend. Aan het einde van het festival, reken je - samen met de Coördinator Financiën -  af met de restaurants.

6. Vrijwilligers

De hele organisatie wordt natuurlijk gevormd door vrijwilligers, maar op de dag zelf en enkele dagen ervóór zijn er veel extra handen nodig. Jij regelt, coördineert en begeleidt deze vrijwilligers. En zorgt dat er een indeling is wie op welk moment aanwezig moet zijn. Uiteraard ben je op de dag zelf een belangrijke spil in het draaiend houden van het festival.

Lijkt je het leuk om dit 18e festival te organiseren meld je dan aan!
Stuur een mail naar: vrijwilligers@weesperzijdefestival.nl