Privacyverklaring versie 1.0 dd. 17 mei 2018

Het Weesperzijdefestival is een onderdeel van de Stichting Buurt-TamTam.

Deze stichting is gevestigd aan Weesperzijde 49C, 1091 EG Amsterdam en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens.

Stichting Buurt-TamTam, Weesperzijde 49C, 1091 EG Amsterdam
of via e-mail: buurtt@weesperzijdestrook.nl

Binnen de stichting Buurt-TamTam is M.J.Biekart de Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via Schollenbrugstraat 21-3, 1091 GA Amsterdam of via info@weesperzijdefestival.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Weesperzijdefestival verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– telefoonnummer
– E-mailadres
– IP adres
– Bankrekeningnummers indien van toepassing

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@weesperzijdefestival.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Weesperzijdefestival verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aankondigingen
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Het afhandelen van je betaling.

Geautomatiseerde besluitvorming

Weesperzijdefestival neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Weesperzijdefestival of Stichting Buurt-TamTam) tussen zit.

Weesperzijdefestival gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

  • Servers van PC-extreme voor het hosten van de website.

PC Extreme B.V. is gevestigd aan de Edisonweg 51 D, 4382 NV, Vlissingen

  • MailChimp voor het verspreiden van nieuwsbrieven en versturen van speciaal geadresseerde mailing aan ‘Vrienden van het festival’.

MailChimp is een organisatieonderdeel van The Rocket Science Group, LLC, die gevestigd is aan: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA
MailChimp voorziet in een geautomatiseerd mail beantwoordings ssysteem. MailChimp heeft de principes zoals vastgelegd in het adequaatsbeginsel van de Europese Unie (het zogenaamde Privacy Shield) onderschreven. Daarmee voldoet MailChimp aan de eisen zoals gesteld in de AVG.

  • I-Zettle voor het registreren van betalingen en ontvangsten.

I-Zettle heeft diverse kantoren, maar het hoofdkantoor is gevestigd in Zweden.
adres: Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Zweden
Je maakt gebruik van de diensten van I-Zettle als je tijdens het Weesperzijdefestival bedragen betaalt met een pinpas. iZettle is een PCI gecertificeerd bedrijf, wat betekent dat zij voldoen aan alle eisen van de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Hierdoor kunnen ze een veilig netwerk creëren voor alle gebruikers , beschermt ze kaarthouder gegevens en reageert ze snel op kwetsbare gebeurtenissen zodra zij optreden.

  • DropBox voor het opslaan van festivalprogramma’s en diverse adressen en telefoonnummers van medewerkers en artiesten ‘in de cloud’. Privacy gevoelige informatie wordt door ons apart opgeslagen op een andere lokatie.
    European data requirements
    Dropbox is certified under the EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield framework

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Weesperzijdefestival bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je gegevens totdat je je afmeldt voor een nieuwsbrief of mailing. Daarna hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Nieuwsbrief en mailing     
Persoonsgegevens         Bewaartermijn        Reden
Personalia                       1 maand                   Respijt termijn, zodat je na terugkeer niet alle                                                                                           gegevens opnieuw hoeft in te vullen
Adres                                1 maand                   Respijt termijn
E-mail adres                    1 maand                   Respijt termijn
IP-adres                            1 maand                   Voor verificatiedoeleinden

Vrienden van het Weesperzijdefestival
Persoonsgegevens           Bewaartermijn      Reden
Personalia                           7 jaar                      Wettelijke verplichting belastingdienst
Adres                                   7 jaar                       idem
E-mail adres                       3 jaar                       Om je in de gelegenheid te stellen opnieuw vriend                                                                                  van een volgend Weesperzijdefestival te worden
IP-adres                              1 maand                  Voor verificatiedoeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden

Weesperzijdefestival verstrekt in principe nooit gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Weesperzijdefestival gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn in het algemeen noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen hiermee websites worden geoptimaliseerd.
Zoals gezegd plaatst Weesperzijdefestival geen cookies.

Foto’s

Wij gebruiken foto’s die gemaakt zijn tijdens de festivals als illustratie op onze website en in nieuwsbrieven. We vragen de personen die we willen fotograferen, vooraf om toestemming, maar soms is dat niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat tijdens een foto opname van het festival veel anderen op die foto staan.
Heb je bezwaar tegen plaatsing? Stuur dan een mail aan info@weesperzijdefestival.nl, met de details van de foto, dan verwijderen wij die foto direct. 

Facebook-plug-ins

Geïntegreerd op onze pagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. Je herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de knop “Vind ik leuk” op onze website. Ga voor een overzicht van de Facebook-plug-ins naar: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. We hebben onze website zo geconfigureerd dat een directe verbinding tussen je browser en de Facebook-server pas wordt gemaakt als je op een Facebook-plug-in klikt en niet automatisch wanneer je onze website bezoekt. Wanneer je op de Facebook-knop “Vind ik leuk” klikt terwijl je bent aangemeld bij je Facebook-account, kan je de inhoud van onze pagina’s koppelen aan je Facebook-profiel. Aldus kan Facebook het bezoek aan onze website koppelen aan jouw gebruikersaccount. We willen je erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Ga voor meer informatie in deze context naar het beleid voor het gebruik van Facebook-gegevens op https://www.facebook.com/about/privacy/. Als je niet wilt dat Facebook jouw bezoek aan onze site koppelt aan je Facebook-gebruikersaccount, klik dan niet op het Facebook logo of meld je af bij je Facebook-gebruikersaccount.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Weesperzijdefestival. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@weesperzijdefestival.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Weesperzijdefestival neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We zorgen er dus ook voor dat de systemen en diensten die we gebruiken en waarin je gegevens zijn opgeslagen, voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en derhalve afdoende zijn beveiligd. We zijn echter niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de beveiliging van de gebruikte systemen en diensten van derden.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met de organisatie of via info@weesperzijdefestival.nl

Klachtenprocedure

Weesperzijdefestival wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Versiebeheer

Deze Privacyverklaring zal geregeld worden aangepast aan de actuele stand van zaken. De datum en versienummer van deze verklaring vind je in de titel aan het begin van deze verklaring.